Prvosienkové víno

Prvosienka jarná je jeden z prvých rastlín objavujúcich sa po zime. Prvosienkové víno sa pripravuje z kvetov.