Morušové víno

Morušové víno sa zvykne pripravovať skôr zo sladkých moruší (biele). Kyslá moruša je pre prípravu vína menej obvyklá. Pri nakvašovaní sa doporučuje udržiavať plody pod hladinou, aby nedošlo k naocteniu muštu.