Víno z cukrovej repy

V porovnaní s ostatnými domácimi vínami je jeho príprava dosť pracná, okrem toho sa príchuť po repe neodstráni. Kvalitu vína môžeme zlepšiť prídavkom inej šťavy (trnky, jablká…).