Jačmeňové víno (sladové víno)

Na domáce víno zo sladu (jačmeň) je potrebné väčšie množstvo jačmeňa (na rozdiel od vín z iných obilnín). Sladové vína sú obvykle nahorklé (táto chuť nie je choroba vína), po dlhšom uložení sa však horká chuť stráca.