Úprava muštu

Lisovaním ovocia získame šťavu, ktorá nikdy nie je číra a je viac či menej zakalená. Úprava muštu spočíva v mechanickom odstránení nečistôt (filtrovanie), alebo pridaním látok, ktoré zaistia odkalenie muštu. Spracovanie musí prebiehať čo najrýchlejšie, aby sa čo najviac zamedzilo prístupu kyslíka ku šťave. Pri výrobe domácich vín si vystačíme s hrubým odkalením, čírením a jednoduchou filtráciou.