Choroby vína

Choroby vína môžu vzniknúť pri spracovaní suroviny, v procesoch výroby no aj pri nesprávnom skladovaní vína. Mnoho chorôb je zapríčinených znečistenými pomôckami použitými pri výrobe.