Tanín

Čo je tanín, aké priaznivé účinky má na kvalitu vína, kde sa prirodzene vyskytuje, prečo ho použiť? Všetko sa dozviete tu.