Hodnotenie surovín

Pozrite si prehľad vhodných i menej vhodných surovín na výrobu vína. Samozrejme platí 100 ľudí 100 chutí, takže rozdelenie je orientačné.